מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס

מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס


Microsoft Azure AI Fundamentals
Course Code: AI900

מחזור שעות תאריך פתיחה מועדי מפגשים מחיר לפני מע"מ
3 09:00 - 16:00 5 ינו
5 ינו,
12 ינו
1200.00 ש"ח
מחזור
3
שעות
09:00 - 16:00
תאריך פתיחה
5 ינו
מועדי מפגשים
5 ינו, 
12 ינו
מחיר לפני מע"מ
1200.00 ש"ח
1. פרטי המשתתף
שם משפחה*
שם פרטי*
תפקיד
חברה*
טלפון בעבודה של המשתתף*
כתובת למשלוח חשבונית
פקס
טלפון נייד של המשתתף*
דוא"ל של המשתתף*


סלע תמשיך לעדכן אותך בחידושים הטכנולוגיים, נשלח אלייך במייל הרצאות, עדכונים שוטפים ומידע על קורסים וכנסים.

ערכת לימוד:
 • תעודת השתתפות בקורס
תנאים:
 • כל המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ
 • תנאי מוקדם לקורס – ידע מוקדם הדרוש לקורס מפורט בסילבוס הקורס ומהווה תנאי להשתתפות בו
 • קצב ההוראה וההספק תלויים מאד ביכולת הלומדים
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי
 • סלע שומרת לעצמה את הזכות להקטין מספר ימי ההדרכה במידה ומספר המשתתפים בקורס הינו קטן וזאת מבלי לפגוע בתכני הקורס
 • הודעה על ביטול הרשמה, אפשרית עד 8 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע. ביטול לאחר מכן יחויב ב- 50%
 • ביטול יום לפני פתיחת הקורס או במהלך הקורס יגרור חיוב מלא
 • איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
 • החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה, וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר
 • בקורס של מרצה מחו"ל הודעה על ביטול אפשרית עד 30 ימים לפני האירוע, וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע, ביטול לאחר מכן יחוייב ב 50% , אי השתתפות או דחיה (למועד אחר) עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס – תגרור חיוב מלא.
 • אני מאשר/ת משלוח מידע

2. התחייבות
אנו חברת*
מספר ח.פ. חברה*
מתחייבים לשלם סך +מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ בתוך 30 יום מסיום הקורס
שם מלא*
תפקיד*
טלפון של המתחייב*
דוא"ל של המתחייב*
מתחייב בשם החברה
חתימה וחותמת

שלח והרשם

הדפס למשלוח בפקס