Sela

פורום מנהלי הדרכה ומשאבי אנוש

Loading...

בית אלייד, הירקון 2, בני ברק

מה צופנת לנו 2023 ומהם אתגרי תעשיית ההייטק בשנה זו?

שגיאות בניהול שימור טאלנטים 

חמשת האלמנטים לניהול שיחה טובה

כלים ושיטות מעולם ניהול הקונפליקטים והגישור לביצוע דיאלוג אפקטיבי עם קולגות, עובדים, לקוחות ומנהלים שלנו.

בית אלייד, הירקון 2, בני ברק