מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס
בבקשה למלא את הטופס ולשלוח לפקס :03-6176677

Windows Phone 8

 מחזורשעותתאריך פתיחהמועדי המפגשיםמחיר בש"ח לפני מע"מ
1409:00 - 13:00אפר 29אפר 29₪ 2,995.00
709:00 - 16:30יונ 23יונ 23, יונ 30₪ 2,995.00
פרטי הנרשם:
* שם פרטי:   כתובת :
* שם משפחה:   תפקיד:
* מקום עבודה (ומחלקה):   פקס:
* טלפון בעבודה:   טלפון נייד:
* דוא"ל:

המחיר כולל:
 • ספר שקפים הכולל את תכני הקורס או ערכת מיקרוסופט מקורית
 • ארוחת צהריים וכיבוד קל, תעודת השתתפות בקורס
 • קורסי סלע מוכרים לגמול השתלמות (קורסים בני 5 ימים שמשתתפיהם ציינו זאת בטופס הרישום)
תנאים:
 • כל המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ
 • תנאי מוקדם לקורס – ידע מוקדם הדרוש לקורס מפורט בסילבוס הקורס ומהווה תנאי להשתתפות בו
 • קצב ההוראה וההספק תלויים מאד ביכולת הלומדים
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי
 • סלע שומרת לעצמה את הזכות להקטין מספר ימי ההדרכה במידה ומספר המשתתפים בקורס הינו קטן וזאת מבלי לפגוע בתכני הקורס
 • הודעה על ביטול הרשמה, אפשרית עד 8 ימים לפני פתיחת הקורס וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע. ביטול לאחר מכן יחויב ב- 50%
 • ביטול יום לפני פתיחת הקורס או במהלך הקורס יגרור חיוב מלא
 • איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
 • החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה, וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר
 • בקורס של מרצה מחו"ל הודעה על ביטול אפשרית עד 30 ימים לפני האירוע, וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע, ביטול לאחר מכן יחוייב ב 50% , אי השתתפות או דחיה (למועד אחר) עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס – תגרור חיוב מלא.


התחייבות:
* אנו חברת:    * ח.פ (מס' חברה):
* מתחייבים לשלם סך:  +מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בתוך 30 יום מסיום הקורס

* אני     * תפקיד    * טלפון
דוא''ל
  מתחייב בשם החברה